Kursoversikt

Innsikt i trafikken. Frihet er belønningen.

Trafikalt grunnkurs (TG)

Førstehjelp

For deg over 25 år. Omhandler Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, samt Tiltak ved trafikkulykke

 • Dag 1 - 09.12.21 kl. 08:30 - 11:30

Plasser: 3

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: oppmøte SIKT

800 kr

Påmelding

First aid course in english

For you over 25 years. Handles Duties of Traffic Accident and First Aid, as well as Measures in Traffic Accident

 • Dag 1 - 21.12.21 kl. 08:00 - 11:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: meet SIKT

800 kr

Påmelding

First aid course in english

For you over 25 years. Handles Duties of Traffic Accident and First Aid, as well as Measures in Traffic Accident

 • Dag 1 - 19.01.22 kl. 08:15 - 11:15

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: meet SIKT

800 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Har du gjennomført trafikant i mørket på et trafikalt grunnkurs trenger du ikke gjennomføre det igjen. Gjennomføres i perioden oktober-mars. Kurset må være betalt før kursstart.

 • Dag 1 - 25.01.22 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: oppmøte SIKT

1 590 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørke inkl. førstehjelp

Obligatorisk kurs for deg under 25 år, må gjennomføres før du kan starte med øvelseskjøring privat eller på trafikkskole. Kurset går over 5 kvelder, inkl. trafikant i mørket.

 • Dag 1 - 17.02.22 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 2 - 21.02.22 kl. 11:00 - 14:00
 • Dag 3 - 22.02.22 kl. 12:00 - 14:15
 • Dag 4 - 23.02.22 kl. 11:45 - 14:00
 • Dag 5 - 24.02.22 kl. 11:00 - 14:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: oppmøte SIKT

3 290 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørke, inkl. førstehjelp

Obligatorisk kurs for deg under 25 år, må gjennomføres før du kan starte med øvelseskjøring privat eller på trafikkskole. Kurset går over 4 kvelder. Etter kurset må du se på beviset ditt fra Statens vegvesen når du bør gjennomføre trafikant i mørket.

 • Dag 1 - 14.03.22 kl. 16:00 - 19:00
 • Dag 2 - 15.03.22 kl. 16:45 - 19:30
 • Dag 3 - 16.03.22 kl. 16:45 - 19:30
 • Dag 4 - 17.03.22 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: oppmøte SIKT

1 700 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørke, inkl. førstehjelp

Obligatorisk kurs for deg under 25 år, må gjennomføres før du kan starte med øvelseskjøring privat eller på trafikkskole. Kurset går over 4 kvelder. Etter kurset må du se på beviset ditt fra Statens vegvesen når du bør gjennomføre trafikant i mørket.

 • Dag 1 - 04.04.22 kl. 16:00 - 19:00
 • Dag 2 - 05.04.22 kl. 16:45 - 19:30
 • Dag 3 - 06.04.22 kl. 16:45 - 19:30
 • Dag 4 - 07.04.22 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: oppmøte SIKT

1 700 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørke, inkl. førstehjelp

Obligatorisk kurs for deg under 25 år, må gjennomføres før du kan starte med øvelseskjøring privat eller på trafikkskole. Kurset går over 4 kvelder. Etter kurset må du se på beviset ditt fra Statens vegvesen når du bør gjennomføre trafikant i mørket.

 • Dag 1 - 02.05.22 kl. 16:00 - 19:00
 • Dag 2 - 03.05.22 kl. 16:45 - 19:30
 • Dag 3 - 04.05.22 kl. 16:45 - 19:30
 • Dag 4 - 05.05.22 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: oppmøte SIKT

1 700 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørke, inkl. førstehjelp

Obligatorisk kurs for deg under 25 år, må gjennomføres før du kan starte med øvelseskjøring privat eller på trafikkskole. Kurset går over 4 kvelder. Etter kurset må du se på beviset ditt fra Statens vegvesen når du bør gjennomføre trafikant i mørket.

 • Dag 1 - 30.05.22 kl. 16:00 - 19:00
 • Dag 2 - 31.05.22 kl. 16:45 - 19:30
 • Dag 3 - 01.06.22 kl. 16:45 - 19:30
 • Dag 4 - 02.06.22 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: oppmøte SIKT

1 700 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørke, inkl. førstehjelp

Obligatorisk kurs for deg under 25 år, må gjennomføres før du kan starte med øvelseskjøring privat eller på trafikkskole. Kurset går over 4 kvelder. Etter kurset må du se på beviset ditt fra Statens vegvesen når du bør gjennomføre trafikant i mørket.

 • Dag 1 - 27.06.22 kl. 11:00 - 13:15
 • Dag 2 - 28.06.22 kl. 11:00 - 14:00
 • Dag 3 - 29.06.22 kl. 11:00 - 14:00
 • Dag 4 - 30.06.22 kl. 11:00 - 13:15

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: oppmøte SIKT

1 700 kr

Påmelding

Motorsykkel A1 (A1)

Innledende MC-kurs

På dette obligatoriske kurset lærer du blant annet om :
- hva kjøring med motorsykkel innebærer
- hvordan du kan unngå ulykker
- påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

 • Dag 1 - 01.09.22 kl. 16:00 - 18:15

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: oppmøte SIKT

1 090 kr

Påmelding

Motorsykkel A2 (A2)

Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve

Elever som har 2 års førerett i klasse A1 kan på bakgrunn av tre obligatoriske kurs erverve førerett i klasse A2 uten å måtte avlegge praktisk prøve. Kursene kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerett i klasse A1. Evt. ekstra kjøretimer må påberegnes om du ikke har måloppnåelse på dag 1.
Du må ha fullt kjøreutstyr til alle kursene.

 • Dag 1 - 22.03.22 kl. 13:15 - 15:30

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: oppmøte SIKT (med forbehold om vær)

1 500 kr

Påmelding

Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve

Elever som har 2 års førerett i klasse A1 kan på bakgrunn av tre obligatoriske kurs erverve førerett i klasse A2 uten å måtte avlegge praktisk prøve. Kursene kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerett i klasse A1. Evt. ekstra kjøretimer må påberegnes om du ikke har måloppnåelse på dag 1.
Du må ha fullt kjøreutstyr til alle kursene.

 • Dag 1 - 19.04.22 kl. 13:45 - 16:00

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: oppmøte SIKT

1 500 kr

Påmelding

Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve

Elever som har 2 års førerett i klasse A1 kan på bakgrunn av tre obligatoriske kurs erverve førerett i klasse A2 uten å måtte avlegge praktisk prøve. Kursene kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerett i klasse A1. Evt. ekstra kjøretimer må påberegnes om du ikke har måloppnåelse på dag 1.
Du må ha fullt kjøreutstyr til alle kursene.

 • Dag 1 - 23.05.22 kl. 13:45 - 16:00

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: oppmøte SIKT

1 500 kr

Påmelding

Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve

Elever som har 2 års førerett i klasse A1 kan på bakgrunn av tre obligatoriske kurs erverve førerett i klasse A2 uten å måtte avlegge praktisk prøve. Kursene kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerett i klasse A1. Evt. ekstra kjøretimer må påberegnes om du ikke har måloppnåelse på dag 1.
Du må ha fullt kjøreutstyr til alle kursene.

 • Dag 1 - 09.06.22 kl. 11:30 - 13:45

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: oppmøte SIKT

1 500 kr

Påmelding

Innledende MC-kurs

På dette obligatoriske kurset lærer du blant annet om :
- hva kjøring med motorsykkel innebærer
- hvordan du kan unngå ulykker
- påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

 • Dag 1 - 09.06.22 kl. 16:00 - 18:15

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: oppmøte SIKT

1 090 kr

Påmelding

Motorsykkel A (A)

Konvertering A2 til A (innledende)

Den som vil utvide sin førerrett fra klasse A2 til A må gjennomføre et konverterinskurs. Kurset inneholder to kurs:
- Innledende teori, varighet 90 minutt (Dag 1) og sikkerhetskurs på veg 225 minutt (Dag 2)

Sikkerhetskurs på veg kr. 4.800,00 (Dag 2) avtales med oss.

 • Dag 1 - 20.04.22 kl. 14:30 - 16:00

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: oppmøte SIKT

1 000 kr

Påmelding

Konvertering A2 til A (innledende)

Den som vil utvide sin førerrett fra klasse A2 til A må gjennomføre et konverterinskurs. Kurset inneholder to kurs:
- Innledende teori, varighet 90 minutt (Dag 1) og sikkerhetskurs på veg 225 minutt (Dag 2)

Sikkerhetskurs på veg kr. 4.800,00 (Dag 2) avtales med oss.

 • Dag 1 - 10.05.22 kl. 14:15 - 15:45

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: oppmøte SIKT

1 000 kr

Påmelding

Konvertering A2 til A (innledende)

Den som vil utvide sin førerrett fra klasse A2 til A må gjennomføre et konverterinskurs. Kurset inneholder to kurs:
- Innledende teori, varighet 90 minutt (Dag 1) og sikkerhetskurs på veg 225 minutt (Dag 2)

Sikkerhetskurs på veg kr. 4.800,00 (Dag 2) avtales med oss.

 • Dag 1 - 02.06.22 kl. 14:00 - 15:30

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: oppmøte SIKT

1 000 kr

Påmelding

Innledende MC-kurs

På dette obligatoriske kurset lærer du blant annet om :
- hva kjøring med motorsykkel innebærer
- hvordan du kan unngå ulykker
- påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

 • Dag 1 - 09.06.22 kl. 16:00 - 18:15

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: oppmøte SIKT

1 090 kr

Påmelding

Personbil med tilhenger (BE)

Kurs i sikring og merking av last

 • Dag 1 - 13.01.22 kl. 08:15 - 09:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: oppmøte SIKT

750 kr

Påmelding

Kurs i sikring og merking av last

 • Dag 1 - 27.01.22 kl. 08:00 - 09:30

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: oppmøte SIKT

750 kr

Påmelding

Kommende kurs

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler her.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker SIKT Trafikkskole AS. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at SIKT Trafikkskole AS kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn