Øvelseskjøring

Innsikt i trafikken. Frihet er belønningen.
 
Velkommen til den engasjerte ledsager!

 

Som ledsager er du den ansvarlige under den private øvelseskjøringen. 

Den som skal være ledsager ved privat øvelseskjøring må ha fylt 25 år, og ha hatt førerrett på den aktuelle førerkortklassen minst siste 5 år sammenhengende. 

Manglende førerdyktighet er en vesentlig faktor ved ungdomsulykker. Statens vegvesen oppfordrer derfor til mengdetrening, dvs at den som skal lære å kjøre øvelseskjører mye hjemme på det som er lært på trafikkskolen. Alle som har drevet med idrett, musikk eller andre aktiviteter hvor man skal prestere vet at det er viktig å øve mye for å forbedre ferdighetene. Det er også dette som er den viktigste årsaken til at det er vanlig med hjemmelekser i skoleverket. Elevene lærer på skolen, og øver på det de har lært hjemme.
 
  • Kom tidlig til trafikkskolen. Det er lov til å øvelseskjøre på bil fra eleven er 16 år, så sant eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs.
  • Lær på trafikkskolen, øv hjemme. Øvingen er mest effektiv når eleven selv vet hva man skal øve på.
  • Ledsageren er ikke lærer. Ledsageren skal være med for å ivareta sikkerheten, passe på at alt foregår i trygge omgivelser og selvfølgelig at alt foregår lovlig. Det er eleven som skal vite hva som skal øves på, ut fra det eleven har lært på trafikkskolen.
  • Gjennomfør mest mulig av opplæringen tidlig. Jo mer eleven kan, jo mer er det mulig å øve effektivt på, for å bli enda tryggere i trafikken. Det er ikke spesielt effektivt å bruke to år på å øve på bakkestart. Det er når all opplæring er gjennomført at det blir høy kvalitet på mengdetreningen.

Ideelt sett er det elevens utvikling; elevens ansvarsforståelse, modenhet og ferdigheter som bør bestemme progresjonen i opplæringen. Hvis eleven er klar for det vil det være en fordel å gjennomføre mest mulig av opplæringen tidlig. Hvis det er ønskelig å fordele kostnadene over tid kan imidlertid følgende eksempel være en god plan:

15 år: Trafikalt grunnkurs

16 år: Kjøretimer trinn 2, øving hjemme, veiledningstime trinn 2.

16,5 år: Kjøretimer trinn 3, øving hjemme

17 år: Sikkerhetskurs på bane, veiledningstime trinn 3.

17,5 år: Trinn 4, skolens kjøretentamen, avlegge teorieksamen på trafikkstasjonen. Siste repetisjon like før førerprøve.

18 år: Praktisk førerprøve

 

Her kan du laste ned L-skilt 

 

Her kan du lese om kravene til opplæring