Vilkår og betaling

Endring av kjøretimer

NB! Avbestilling av kjøretimer/kurs må gjøres i god tid (senest kl. 15:30 dagen før) for å unngå gebyr for ikke oppmøtt time eller kurs. Er kjøretime/kurs på en mandag må avbestilling skje senest fredag kl. 15:30. Avbestilling av kjøretimer kan ikke gjøres pr. e-post. 
 
All opplæring er mot kontant betaling, enten ved kontant/kort på kontoret eller gjennom TABSelev.no. Alt må være innbetalt i god tid før førerprøven.
 
 
Gebyr hos Statens vegvesen
Søknad om førerkort må leveres Statens vegvesen for vandelssjekk, du leverer søknad vegvesen.no/dinside. Du må ta teorieksamen, og den må være bestått før du kan få praktisk førerprøve.
Husk også å ha med grunnkursbevis, ID og penger til gebyr den dagen du skal kjøre opp. Har du førerprøve etter kl. 14:00 må du betale gebyret hos Statens vegvesen før kl. 15:00. Du kan betale gebyret en dag i forvegen, husk å ta vare på kvitteringen til den dagen du skal kjøre opp da den skal vises til sensor.  

 

Husk at alt må være innbetalt hos oss før førerprøve hos Statens vegvesen. 

 

              Førerprøve kl B: kr. 1 070,-

              Utstedelse av førerkort kr. 290,-

              Fotografering kr. 80,-

              Teoriprøve kl B kr. 620,-