Mopedopplæring

 

Fra 1. januar 2017 ble det nye regler for opplæring innen førerkort på moped. Det er ikke lenger et mopedkurs, men en mer individtilpasset opplæring, det er hver enkelt elev som skal nå målsettingen i hvert trinn og ikke mopedgruppa i sin helhet.

Før var det en felles veiledningssamtale med gruppe på inntil 3 i både trinn 2 og 3, nå er det hver enkelt elev som har en trinnvurderingstime sammen med trafikklærer alene. Det er også innført et obligatorisk teorikurs på 3 undervisningstimer som heter grunnkurs kl. AM146, noe som alle må gjennomføre før de får begynne med kjøretimene på moped.


Det er innført et obligatorisk sikkerhetskurs i trafikkk på 4 undervisningstimer og et obligatorisk sikkerhetskurs på veg av 4 undervisningstimer.
I tillegg til dette kommer kjøretimer for å nå trinnmålene i trinn 2 og 3. 
For de fleste betyr dette at opplæringen vil bli litt mer omfattende og dyrere, for den gruppen som har øvelseskjørt endel privat på moped kan det bety at førerkortet ikke blir så veldig mye dyrere.
Endringene vil også medføre at førerkortet på moped tar noe lengre tid og elevene må møte flere ganger ved trafikkskolen for å fullføre opplæringen til mopedførerkortet.


Les mer her: 
http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-førerkortet/tohjulsmoped-am146/grunnleggende-opplaering