Konsentrert kjøring

 

Konsentrert opplæring:

 

Under 25 år da må du være ferdig med trafikalt grunnkurs.

Kurset krever at du har kjørt mye bil i forkant, dette for at vi skal kunne oppnå de mål som er satt i læreplanen og klare dette i løpet av 2 - 3 uker. Har du ikke kjørt bil før, eller lite, kan du kontakte oss og vi kan legge opp ekstra timer i forkant av kurset. Skulle det vise seg underveis i opplæringen at målene i trinn 2 eller 3 ikke nåes må du påberegne flere kjøretimer og mulighet for ikke å få fullført opplæringen på så kort tid.

Første uke av kurset må du påberegne kjøring hver dag, ca. halv dag (hel dag). Uke to vil sikkerhetskurs bane bli gjennomført, og uke tre sikkerhetskurs veg, og du kan oppleve at det er dager du ikke kjører.

Teoriprøven MÅ være bestått i forkant av kurset, da kan vi lettere planlegge førerprøven din, denne bestiller vi på Statens vegvesen.

Nærmere informasjon om kurs og timer vil bli gitt når kurspåmelding er registrert og depositum innbetalt. 

Trafikalt grunnkurs og over 25 år:

Da skal du ha førstehjelpskurs beregnet for trafikkulykker med bil og mc. Du skal også ha mørkekjøringskurs. Er du over 25 trenger du altså ikke komplett trafikalt grunnkurs, kun noen deler. Husk ID til alle kjøretimer.  

Under 25 år:

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk teorikurs for alle som skal ta førerkort for første gang og gjelder for alle lette klasser som for eksempel moped, personbil og traktor.

På vegvesen.no finner du mer informasjon både om øvelseskjøring og trafikalt grunnkurs.