Trafikalt grunnkurs

 

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs dersom du er under 25 år, og alltid ha med grunnkursbevis og ID på alle kjøretimer! Finn ledige kurs i vår bookingkalender .

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må være 16 år for å kunne øvelseskjøre med personbil. Er du over 25 år er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs, og du kan øvelseskjøre uten å ha kurset.

Bilen må være merket bak med en godt synlig rød L på hvit bakgrunn, må ha ekstra speil for den som er med deg, må tilhøre klasse B (tillatt totalvekt maks 3500 kg).

Du kan øvelseskjøre og ta oppkjøring med automatgir, det betyr at du får førerkort kun for automatgir, men ikke for manuelt gir. Ønsker du å kunne kjøre med manuelt gir, må du øvelseskjøre med manuelt gir og kjøre opp med det.

Du må gjerne øvelseskjøre med passasjer når du er kommet langt nok i opplæringen til at det er fornuftig og du føler deg trygg.  


Søknad om førerkort må leveres Statens vegvesen for å kunne ta teorieksamen, og den må være bestått før du kan få praktisk førerprøve. Husk også å ha med grunnkursbevis, ID og penger til gebyr den dagen du skal kjøre opp.
 
Alt må være betalt hos oss før førerprøve hos Statens vegvesen.