Utvidelse fra A1 til A2

 

Alternativ 1: Utvidelse fra klasse A1 til A2 uten praktisk prøve 
Elever som har 2 års førerett i klasse A1 kan på bakgrunn av tre obligatoriske kurs erverve førerett i klasse A2 uten å måtte avlegge praktisk prøve. Kursene kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerett i klasse A1.

De tre obligatoriske kursene som skal gjennomføres er:
Trinn 3: Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A1 til A2 (2 timer)
Trinn 3: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk- klasse A2 og A (4 timer)
Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (5 timer)

 

Alternativ 2: Utvidelse fra klasse A1 til A2 med praktisk prøve 
Elever som ikke oppfyller kravene for å kunne utvide fra klasse A1 til A2 ved obligatoriske kurs (alternativ 1), eller som av andre grunner ikke velger dette alternativet, kan erverve førerett i klasse A2 ved å gjennomføre obligatorisk opplæring for klasse A2 på trinn 3 og 4 i tillegg til praktisk prøve.

Den obligatoriske opplæringen på trinn 3 og 4 består av:
Trinn 3: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk- klasse A2 og A (4 timer)
Trinn 3: Trinnvurdering
Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A2 (5 timer)

 

Utvidelse fra A2 til A

Den som vil utvide sin førerrett fra klasse A2 til A må gjennomføre et konverterinskurs. 

Kurset inneholder:

  1. Innledende teori, varighet 2 timer
  2. Sikkerhetskurs på veg, varighet 5 timer